Van Berkum communicatie

Visie op interne communicatie


Interne communicatie = proces + structuur + middelen

Waar mensen werken, wordt gecommuniceerd. De kwaliteit van samenwerken verbeterd door aandacht voor leiderschapsstijl en de communicatie binnen en tussen teams.
Expliciteren van de structuur van formele en informele communicatiemomenten maakt duidelijk waar en hoe communicatie werkt. 

Werkoverleg, bijeenkomsten, intranet, personeelsblad, nieuwsbrief etc. zijn middelen om kwaliteit van samenwerking en informatiedoorstroming te optimaliseren.    

Interne communicatie: weten, willen, doen


Welke organisatie wil het niet: geïnformeerde en betrokken medewerkers. 
En welke medewerker wil het niet: goed geïnformeerd zijn en met plezier werken.
Aandacht voor interne communicatie helpt!

Dat begint bij aandacht van bestuur en leidinggevenden voor het werkproces van medewerkers. Is er een open cultuur, komt informatie op tijd op de goede plek, kunnen medewerkers hun verhaal kwijt?

Zeker bij nieuwe manieren van werken is interne communicatie een must.
Van Berkum Communicatie:   
  • Ondersteunt directie en management bij verandertrajecten,
  • Adviseert over interne communicatieprocessen,
  • Denkt mee over middelen en werkvormen en
  • Ondersteunt bij de uitvoering