Van Berkum communicatie

Doelgroepen betrekken


Co-creatie of patiëntenparticipatie is goed bedoeld, maar pakt vaak slecht uit. De professional neemt het ongewild over, burgers blijven weg of de zaak escaleert.

Er zijn alternatieven om mensen te betrekken  en hun reactie te peilen:
 1. Open een Twitteraccount of Facebookpagina en zorg voor een webcareteam,
 2. Reageer binnen een vaste termijn op vragen en opmerkingen,
 3. Ondersteun communities en neem zelf deel aan discussies en fora,
 4. Ben als wethouder of specialist benaderbaar en bereikbaar, 
 5. Maak inwoners en patiënten/cliënten onderdeel van een beleidsproces of team, 
 6. Organiseer bijeenkomsten rondom thema's met deskundigen en lotgenoten in de buurt of in het zorgcentrum,
 7. Bedenk bij alles, DAT HET OM MENSEN GAAT.

Projectcommunicatie: veel aandacht voor proces


Zorg-op-afstand, een fusie met een andere organisatie, introductie van een nieuwe dienst of product.

Ieder project, klein of groot, vraagt wat van een organisatie en haar medewerkers. Het vraagt draagvlak, samenwerking, afstemming.

Communicatie is vaak een belangrijke kritische succesfactor. Professionele communicatie, in het hart van het proces, verhoogt de slaagkans.
Implementatie = communicatie. Van Berkum Communicatie:  
 • Maakt communicatieplannen rondom projecten
 • Adviseert over interne communicatieprocessen
 • Besteedt veel aandacht aan het proces
 • Neemt de uitvoering van middelen voor haar rekening