Van Berkum communicatie
Als oud HBO-docente PR & Voorlichting breng ik graag kennis over.

Ik ben didactisch geschoold en heb veel ervaring in het opzetten en verzorgen van workshops.
Het samen met cursisten het onderwerp goed verkennen, vanuit hun belevings- en ervaringswereld, staat bij mij voorop.

Van Berkum Communicatie is ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

Dit betekent dat u geen BTW hoeft af te dragen bij in-company workshops.

Wilt u aandacht voor specifieke thema's dan is dat mogelijk.
Een workshop duurt 3 a 4 uur. Prijsopgave is mogelijk na telefonisch contact .
Workshops over ouderen en technologie


Wie is toch die oudere? En waar kunnen we hem/haar vinden?

1. In de workshop 'Wie van de drie: wil de echte oudere opstaan',  verken ik met u deze vraag.
Waarin verschillen ouderen van elkaar en wat betekent dat voor het aanbod van uw organisatie.

2. In de workshop 'Ouderen en technologie' ontdekt u welke technologie er bestaat. Voor in en rondom huis (domotica) en in de gezondheidszorg (eHealth). U leert van ontwikkelingen, voorbeelden en de ervaringen van anderen, zodat u meer gefundeerd kunt beslissen of en zo ja welke techologie past bij uw klanten/cliënten.

3. Wat verandert er wanneer mensen ouder worden? Wat is belangrijk? Wat zijn de soft spots van ouderen, waarmee u rekening kunt houden? In de workshop 'Psychologie van het ouder worden' gaat het om de psychologie van het ouder worden.