Van Berkum communicatie


Sparring PartnerOuderen zijn een belangrijke groep voor u. Als klant, inwoner, cliënt, patiënt, familie, deelnemer of lid van een vereniging.

Veiligheid is belangrijk voor deze groeiende groep ouderen, comfort en communicatie ook.

Op welke manier kan uw organisatie, gemeente, corporatie of bedrijf hieraan bijdragen? Het leven wat gemakkelijker maken.

Er komt steeds meer technologie om het leven aangenamer te maken. Technologische snufjes die ouderen en hun kinderen kunnen ondersteunen.

Wilt u een gesprek over de technologische mogelijkheden die er al zijn? Wat de ervaringne hiermee zijn? En op welke manier u dit kunt meenemen in uw beleid of strategie?

Neem dan contact op voor een gesprek. Ik denk graag met u mee.