Van Berkum communicatie

Juist zien, juist denken, juist spreken, juist handelen, juist levensonderhoud, juiste ijver, juiste oplettendheid en juiste concentratie. 

Uit: Het hart van Boeddha's leer van Thich Nhat Hanh

Coaching op maat

Van medewerkers en managers wordt veel verwacht. Niet alleen inhoudelijke kennis, maar ook communicatieve vaardigheden

Communicatieve vaardigheden zijn te trainen door er expliciet tijd en aandacht aan te besteden.

Het werkoverleg
Belangrijk moment om medewerkers te informeren, betrekken en te motiveren. Niet altijd effectief vanwege haperende communicatiestromen.

Presenteren
Nog steeds voor veel mensen angst nummer 1.

Helder formuleren en schrijven
Belangrijk voor organisaties waar beleidsnotities (mede)bepalend zijn voor succes.

Tweegesprek voeren
De oervorm van menselijk contact, waarin vaak onbedoeld veel fout gaat.